Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) is in 2008 opgericht door de belangenorganisaties van werkgevers, werknemers en ouders voor de verbetering van de kwaliteit van de kinderopvang. Lees meer over BKK

Met het programma Kwaliteitsimpuls wil BKK met kracht een beweging op gang brengen en houden en zo bijdragen aan een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van alle kinderen die de kinderopvang in Nederland bezoeken. Geslaagd is de kwaliteitsimpuls als kinderopvangorganisaties zelf aan de slag zijn en blijven met de kwaliteit, en daar ook werkelijk resultaten in boeken. Lees meer over het programma

Vacatures Adviesraad BKK

Vacatures Adviesraad BKK

Het bestuur van BKK zoekt met ingang van september 2015 een aantal nieuwe leden voor de Adviesraad die het volgende belang of gedachtegoed willen en kunnen vertegenwoordigen: stafpedagogen, ondernemers, beroepsonderwijs (MBO en HBO), CAO-tafel (werknemerszijde) en ouders.

Meer informatie:

www.stichtingbkk.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF/bkk_overig/Vacature_Adviesraad_BKK_2015.pdf

Brief SZW over Het Nieuwe Toezicht

Brief SZW over Het Nieuwe Toezicht

Lees hier de brief van minister Asscher van 7 juli 2015 over Het Nieuwe Toezicht: heldere doelen, duidelijke eisen en betere kwaliteit. Beoogd doel is kwaliteitsverhoging kinderopvang.

www.stichtingbkk.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF/bkk_overig/kamerbrief-het-nieuwe-toezicht-7juli2015.pdf

Wetenschapscongres Kwaliteit Kinderopvang

Wetenschapscongres Kwaliteit Kinderopvang

BKK organiseert op 17 september 2015 een congres voor ondernemers, managers en beleidsmakers in de kinderopvang, in de brede zijn van het woord. Thema’s die deze dag aan bod komen zijn kwaliteitskaders, hun wetenschappelijke onderbouwing en Nederlandse ontwikkelingen. De heer prof. dr. Ruben Fukkink is adviseur en dagvoorzitter.

Meer informatie over programma, sprekers en aanmelding vind je op www.wetenschapscongresbkk.nl

 

Geen nieuwsbrief vanwege ontwikkeling nieuwe website

Op dit moment werken we achter de schermen aan een vernieuwde website voor BKK. We gaan over naar een ander Content Management Systeem en we gaan beide websites integreren. De informatie van www.stichtingbkk.nl en www.pedagogischkader.nl is straks overzichtelijk en op één plek te vinden.

Deze ontwikkeling betekent echter dat we op dit moment geen nieuwsbrieven kunnen versturen. Zodra de nieuwe website online is, pakken we dit weer op. Het streven is de website medio juli 2015 in de lucht te hebben. Tot die tijd houden we jullie op de hoogte via berichtgeving op de website en via onze accounts op Twitter en Facebook. Mocht je een vraag hebben, kun je ons ook altijd bereiken via info@bkko.nl.

 

Kwaliteitsvisie kinderopvang

Eind 2014 is de kwaliteitsvisie ‘Ambities voor kinderen in de kinderopvang’ opgesteld door een speciaal opgerichte onafhankelijke commissie. De commissie kreeg als opdracht ‘Het beschrijven van de uitgangspunten van goede kwaliteit van kinderopvang die bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van kinderen’. Het ministerie van SZW gaf hierbij aan dat het om een visie van en voor de sector zelf gaat, met als doel dat kinderopvangorganisaties hun kwaliteit meten en transparant maken. Een gedeelde visie draagt hiertoe bij.

BKK heeft een samenvatting van de visie gemaakt en verwerkt in de flyer ‘Kwaliteitsvisie voor pedagogisch medewerkers en gastouders’. De komende maanden gaan we op verschillende momenten, op verschillende manieren en met verschillende doelgroepen in gesprek over deze visie. De flyer en de volledige versie vind je op de pagina Kwaliteitsvisie.

 

Aansturing stichting BKK

Het bestuur van stichting Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) heeft besloten om Betsy van de Grift tot het einde van de programmaperiode aan te stellen als directeur. Zij heeft deze functie in de afgelopen maanden al als interim-directeur ingevuld. Het huidige programma ‘Kwaliteitsimpuls: focus, effectiviteit en verbinding’ loopt tot en met 31 december 2016.

Naast Betsy van de Grift bestaat het team van BKK uit Nanne van Doorn (bureaumanager), Renske Groener (beleidsmedewerker Deskresearch), Lisanne Jilink (beleidsmedewerker Onderzoek) en Mascha Boelaars (beleidsmedewerker Communicatie).

 

Aanvraagtijdvak subsidie Taal- en interactievaardigheden verlengd

Het ministerie van SZW heeft de sluitingsdatum voor het aanvragen verschoven naar 30 april 2015Lees meer over de subsidieregeling

BKK zoekt Stagiair(e) Management Assistent

Wij hebben per direct een stageplaats beschikbaar voor een enthousiaste Stagiair(e) Management Assistent Mbo 4 niveau/ BOL.
Lees hier de volledige omschrijving

BKK-inspiratiedag 'Lerenderwijs'

De BKK-inspiratiedag op vrijdag 21 november was een groot succes! Meer dan 240 deelnemers deden inspiratie op om te werken aan een lerende organisatie.
Bekijk het programma, de foto's en de presentaties

Boek Lerenderwijs

Een lerende organisatie worden doe je op je eigen manier. Het nieuwe boek Lerenderwijs. Samen werken aan pedagogische kwaliteit in de kinderopvang 
helpt met tips en aandachtspunten. Lees meer over Lerenderwijs

Pedagogisch kader Lerenderwijs op Facebook

Deel de informatie met uw collega's. Geef uw mening of reactie.
Volg Pedagogisch kader Lerenderwijs op Facebook

Samenwerking beroepsonderwijs en kinderopvang

Documenten en webpagina's van de samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs en kinderopvang vindt u voortaan via www.KOenMBO.nl.

Pedagogisch kader

Vraagbaak en inspiratiebron voor pedagogische kwaliteit en lerende organisaties in de kinderopvang! Met alle downloads! Direct naar www.pedagogischkader.nl

Werken aan excellente kinderopvang

Van 2009 tot en met 2012 werkte BKK samen met de branche aan de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang.  Meer over het dit programma